"Mantarlar" doğal dengenin vazgeçilmez unsurları .

Sn. Ayhan Küyük beyin "“Mantarlar” doğal dengenin vazgeçilmez unsurları ." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

"Mantarlar" doğal dengenin vazgeçilmez unsurları .
17 Ocak 2023 - 20:19

Orman ekosistemi deyince aklımıza genellikle ağaçlar, bitkiler ve hayvanlar gelir.  Ancak böcekler,mantarlar ve mikroorganizmalar da ormandaki doğal dengenin vazgeçilmez canlı unsurlarıdır .

Önceki yazılarımızda böcekleri orman ekosistemindeki öneminden ve oynadığı rolü anlatmaya çalışmıştık. Bu yazımızda da mantarların ekosistemdeki öneminden bahsedeceğiz. 

Bilim insanları iklim değişikliği nedeniyle dünyanın karşı karşıya kalabileceği kaotik ve aşırı hava koşulları yiyecek ve su kıtlığı gibi felaketlerden hepimizi kurtarmak için kesinlikle bir güvenlik ağına ihtiyaç olduğunu ortaya koydular .

Ancak çok ilginç bir şekilde, bazı bilim insanlarıda dünyanın çeşitli yerlerinde zaten bir tür ağ olduğunu ve onu onarmak ve genişletmek için çok geç olmadığını söylüyor.  Gerçekten şaşırtıcı olan kısım, baştan beri toprağa gömülmüş olan mikoriza mantar ağı. Dünyadaki ormanlar ,yaşamın çoğunu destekleyen biyolojik çeşitlilik ağlarının temelinde yatan mantarlar olmadan kesinlikle var olamazlardı.

Mantarların çoğu, miselyum olarak bilinen ve canlı toprak kütlesinin üçte biri ile yarısını oluşturabilen, dallanan, kaynaşan boru şeklindeki hücre ağları olarak yaşar.  Küresel olarak, toprağın üst 10 cm'lik kısmındaki mantar miselyumunun toplam uzunluğu 450 katrilyon km'den fazladır.

Bu ağlar, kolayca yaşayan dünyanın harikalarından biri olarak nitelendirilen eski bir yaşam destek sistemini içerir.  Buna rağmen mantarlar, küresel koruma önceliklerimizin yalnızca %0,2'sini temsil ediyor.

Mantarlar, bir milyar yıldan fazla bir süredir Dünya'daki yaşamı şekillendiren, büyük ölçüde görünmez ekosistem mühendisleridir.  Aslında, yaklaşık 500 milyon yıl önce, mantarlar su bitkilerinin karaya hareketini kolaylaştırdı, mantar miselyumu bitkiler kendi evrimleşene kadar on milyonlarca yıl boyunca bitki kök sistemleri olarak hizmet etti.  Bu ilişki gezegeni ve atmosferini dönüştürdü.Bitki-mantar ortaklıklarının evrimi, atmosferik karbondioksit seviyesinde %90'lık bir azalma ile aynı zamana denk geldi.  

Bugün çoğu bitki, kendilerini kökler aracılığıyla dokuyan, bitkilere önemli besinleri sağlayan ve onları hastalıklardan koruyan, Yunanca mantar (mykes) ve kök (rhiza) sözcüklerinden gelen mikorizal mantarlara bağımlıdır.

Basitçe söylemek gerekirse, mantar ağları ekolojinin en temel ilkesini somutlaştırır. Ortakyaşam , dünyadaki yaşam için temeldir. Mikorhizal mantarlar, konukçu bitkilerinin kökleri ile ortamyaşam  halinde yaşarlar.  Bitkinin çatısından uzanan, mikorizal mantar ağı yoluyla bitkinin besinleri emebileceği yayılma alanını genişleten ince tüylü büyümeyi hayal edebilirsiniz.   

Bitkiler, nitrojen ve fosfor gibi besinler karşılığında mantar ortaklarına atmosferden çekilen karbondioksitten ürettiği şeker ve karbonu verirler. Bilim insanları mantarların besin fosforuna kayalardan ulaştığını ve fotosentezi sağlamak için bitkilere keşfettiler. 

Gezegenimizdeki sağlıklı orman toprakların %95'inde mikoriza bulacaksınız.  Doğal gençleştirme çalışmalarında ağır iş makineleri ile minarel toprağın açığa çıkartma çalışmaları ,toprağın sürülmesi ters yüz edilmesi ve kapsamlı monokültür plantasyon çalışmalarındaki toprak işlemeleri mikorhizal içeriği önemli ölçüde azalttır.

Bitkiler ve mantarlar değiş tokuşlarında karmaşık ticaret stratejileri kullanırlar.  Bu katrilyonlarca mikroskobik ticaret kararının etkisi tüm kıtalara yayılıyor.  Küresel olarak, her yıl bitkilerden mikorhizal ağlara en az 5 milyar ton karbondioksit tahsis edilmektedir.

Mantarların temel rolünün paradigmatik ama genellikle unutulan bir örneği, gezegenimizdeki en önemli biyolojik sistemler arasında yer alan dünya ormanlarındadır.  Onlar bizim en büyük karasal karbon yutağımız ve ana karasal yağış ve oksijen kaynağımızdır.  Gezegenin biyoçeşitliliğinin çoğunu barındırırlar ve yaşama zorluğunun üstesinden gelmenin farklı yollarının yeri doldurulamaz kütüphaneleri olarak hizmet ederler.

Ancak, mevcut biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve orman restorasyonu çabaları da dahil olmak üzere sürdürülebilir gıda stratejileri mantarları göz ardı ediyor ve ezici bir şekilde bitkilere (flora) ve hayvanlara (fauna) odaklanıyor.  İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve gıda güvenliği gibi üçlü gezegen zorluklarını aynı anda ele alan bütüncül koruma stratejileri oluşturmak için acilen üçüncü bir müttefik olan  mantarları da eklememiz gerekiyor.

Mantarlar, uluslararası çevre anlaşmaları ve çerçevelerinin yanı sıra ulusal orman ve tarımsal faaliyetlerde çevre yasaları ve politikaları ile yerel koruma ve çevresel girişimlerde yasa yapma ve karar alma süreçlerine dahil edilmelidir.  

Mantarlar, dünyamızdaki yaşamı uzun süredir sürdürmüş ve zenginleştirmiştir. Bu bağlamda 2023’den itibaren küresel biyoçeşitlilik çerçevesine yapılacak ulusal ve uluslararası panel,sempozyum ve toplantılarda mantarların da eklenmesine önem verilmelidir.

Mantarların artık hak ettikleri ilgiyi görmelerinin zamanı gelmedi mi?

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum