Ormancılıktaki ana zorluk nedir?

Yazarımız Sn. Ayhan Küyük beyin "Ormancılıktaki ana zorluk nedir?" başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

Ormancılıktaki ana zorluk nedir?
16 Ağustos 2022 - 21:53


Günümüz modern  ormancılığındaki  ana zorluk, aynı zamanda insan toplumu için neredeyse sınırsız kaynaklar sağlayabilecek sürdürülebilir bir orman ekosisteminin nasıl oluşturulacağı ve geliştirileceğidir.  

Burada bahsi geçen sürdürülebilirlik, ormansızlaşmanın artık bir endişe konusu olmayacağı ve  ormanlarının, ister odun ve  odun dışı ürünler isterse ekosistem hizmetleri gibi kaynakların , isterse de altyapı geliştirme için arazi kullanımı ile ilgili olsun, uzun süreli kullanıma tabi olabileceği anlamına gelir.  

İşte Orman Mühendisliği bu zorluğa en olası cevap olabilir.  
Peki Orman Mühendisliği tam olarak nedir?  Belki çoğunuz Orman Mühendisliğinin temel olarak modern mühendislik kavramını, özellikle inşaat mühendisliğini orman ortamlarına uyguladığını düşüneceksiniz.  

Ormanlarda köprüler, barajlar ve HES gibi enerji santralleri dahil olmak üzere altyapılar inşa etmek elbette sadece mühendislik disiplini değil, aynı zamanda orman ekosisteminin nasıl çalıştığının anlaşılmasını da gerektirir.  

Dünyadaki  birçok üniversitenin oluşturduğu Orman Mühendisliği tanımı da bu oluyor.  Ancak burada unutulmaması gereken sorun , orman kaynaklarının sınırlandırılmasında yatmaktadır.Bu nedenle endişemiz onu kullanmaktan ziyade nasıl sürdürülebilir bir şekilde yönetmek olmalıdır.  Böylece her türlü ihtiyacımızı endişe duymadan karşılamak için sürdürülebilir bir orman yaratabiliriz.

Sürdürülebilir bir orman  yaratma soyut bir kavram gibi görünse de Orman Mühendisliği bu hedefe emin adımlar ile  ulaşabilir.  Orman mühendisliği; çalışmalarında ağaçları, toprağı ve suyu ve bu kaynakları en verimli, uygun maliyetli ve çevre dostu bir şekilde nasıl kullanacağını bilen bir meslek disiplinidir.

Ormancılık bilimi kavramlarını, orman ekosistemi anlayışıyla birlikte mühendislik disiplini alanıyla birleştirerek, hem yeni hem de mevcut sürdürülebilir ormanları yaratabilir ve değiştirebiliriz.  

Orman Mühendisliğinin uygulanması, biyolojik temelli mühendislikle birlikte biyosistematiğe dayanmaktadır.  Bu, bitki ve hayvan taksonomisi ve ekolojisi gibi biyolojik çalışmaların yanı sıra akışkanlar mekaniği ve termodinamik gibi mühendislik yönlerinin de entegre edildiği anlamına gelir.  Bu iki unsurun işbirliği ayrıca, yıllardır karşı karşıya olduğumuz sorunu çözmeyi amaçlayan yeni bir çalışma alanı olan sürdürülebilir ormanların geliştirilmeside yaratıyor.

Bu durum, halkımızın uzun yıllar boyunca orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı anlamına geliyor.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum