"ORMANLARIMDAN BİR AĞAÇ KESENİN, KAFASINI KESERİM...."

Sn. Turan Ateş bey 'in yazısı:

 "ORMANLARIMDAN BİR AĞAÇ KESENİN, KAFASINI KESERİM...."
31 Temmuz 2023 - 22:35
KAMUOYUA..........

   "ORMANLARIMDAN BİR AĞAÇ KESENİN, KAFASINI KESERİM...." 

demiştir;  

550 YIL ÖNCE, BİR ÇAĞ KAPATIP, BİR ÇAĞA AÇAN  PADİŞAH, FATİH  

SULTAN MEHMET....

     Bir haftadır Muğla - AKBELEN de ORMAN Katliamı kavgaları...Tartışmaları....
    Medya Haberlerine göre; LİMAK'IN ŞİRKETİNCE, Mahalde Maden İşletmesi amacı ile Orman Bitki örtüsünün kaldırılması çalışması yapılması...
    Bu Şirketin Patronu E. Ö. ; ama  DOĞAL Hayatı Koruma  Derneği Üyesiymiş...
      Bu Çalışma; Bölge Halkı ile Ağaçları kesip temizlemekle görevli şirket  çalışanları ve Görevvlendirilen Jandarma Ekibbi ile sert tartışmalar ve kavgalar....
    İlçenin Kaymakamı, İlin Valisi, Orman Bakanı susuyorlar....
    Kamuoyuna bir açıklamada yapılmıyor.
     Ben Olayı ve gelişmeleri sosyal medyada izliyorum...
       xxxxx
      2012 yılında 3. Baskısının yayınlanddığı...ÖNSÖZÜNÜ de Okul Arkadaşım ve DANIŞTAY ÜYESİ, Sayın Suna TÜRKOĞLU'nun verdiği ; "ORMANLARIN HUKUKSAL DURUMU ve 2/B "
   adlı kitabım önümde....
   Sayın TÜRKOĞLU ; kitaba yazdığı ÖNSÖZÜNDE;
       "Cumhriyet tarihimiz boyunca, Türkiye'nin yüzölçümünün %26 sını oluşturan ormanların (201.992,96 km2.),%2,3'ü ( 4,374,19 km2) orman dışına çıkarılmıştır.
     Bu durumun hukuksal dayanaağını 1961 Anayasasının 131. maddesi ile  1982 Anayasasının 169. ve 170. maddeleri ve Orman Kanununun 2/B maddesinin oluşturulduğu   ifade edilmektedir.
       Yönetsel işlemler için yasal, yasal düzenlemeler  için ise Anayasal  dayanaklar her zaman bulunabilir.Ancak asıl önemli olan,tüm toplumun ortak varlıklarının  geleceğe,geçmişten daha değerli olarak,hiçbir kazanımlarını yitirmeden  geçişini sağlayabilmektir.
     Hukuk da, orman da yitirdiklerinin de geri  kazanılmaları çok zor değerlerdir. Bu nedenle de Yüksek Mahkemeler, Anayasamızın ormanlar  ile ilgili hükümlerini, bu güne kadar yasama ve yürütmeden farklı olarak ormanların mutlak olarak korunması ilkesine sadık kalarak, orman vasfının yitirmiş arazilerin dahi yalnızca  orman köylülerinin kullanımlarına açılabileceği şeklinde yorumlanmıştır.
      Orman Kanunda yapılan son değişikliklerle  Orman Genel Müdürlüğüne tanınan yetkilerin de  bu bakış açısıyla , orman kazanımına  dönük olarak  kullanılması gerekmektedir.
     Sınıf arkadaşım ve meslektaşım hakim turan Ateş'in  hem idarecilere hemde hukukçulara ışık tutup, yol göstereceğine  inandığım kitaının, bu anlamda çok büyük bir boşluğu dolduracağı kuşkusuzdur.
     Ormanlara, günlük kaygılarla ve kısa dönem  beklentilerle değil,sonsuz bir zaman diliminde, objektif ve toplumsal gözle bakaabilme dileğiyle...
                                                     Suna Türkoğlu    
                                                       Danıştay Üyesi "
          xxxxxx
    En sonunda bunu da başardık!...                                                                   Neyi başardık? Diye sorabilirsiniz. Öncesi, ORMAN olan  sonraları da, bilim ve fen bakımından ORMAN ÖZELLİĞİ  KAYBETTİRİLMİŞ  ve bir daha da ORMANA dönüştürülmesi  mümkün olmayan Orman arazilerinin -2/B-İŞGALCİLERE SATIŞINI da başardık. 
     Bu arazileri ormanı kesip yok eden, tarla ve yerleşim alanı olarak el atan işgalcilere satışını  düzenleyen Yasayı çıkardık.Kısacası  ORMAN ALANLARININ DARALTILMASINI becerdik.Artık bundan böyle, öncesi  Devlet Ormanı olan yerler;
    -Ormanı yok edenlere...    
     -Ormanı yok ettirenlere...  
      -Ve Ormanı yok edenlere-ettirenlere  DESTEK olanlara HAYIRLI olsun!...
        2/B arazileri, Orman Köylüsünün doğal bir hakkı iken; biz de bu hakkı;Onlardan aldık ve Ormanı Tanmayan  ve Ormanları tahrip eden  kişilere  HEDİYE ettik.
      Yıllarca, orman içinde ve kenarında  yaşam sürddüren Ormanları koruyan ve gözeten ORMAN KÖYLÜSÜNÜ- Bu Miiletin EFENDİSİNİ -unuttuk.
                        xxxxx
     Ağaç, insanın sağlıklı yaşamını , bedensel ve ruhsal olarak her yönde  etkilemiştir. Şarkıların güftesine ,ana tema olmuştur.
    Sanat Güneşimiz merhum ZEKİ MÜREN; " Akasyalar açarken...", YUSUF NALKESEN'in  " Gölgesinde  mevsimler boyu oturduğumuz; Hayaller kurduğumuz....O ağacın altını, şimdi anıyor musun?"
     ZÜLFÜ LİVANELİ'nin ; "Karlı kayın ormanından , yürüyorum geceleyin..."
     Bazı ozanların vasiyetnameleri..."Öldükten sonra, bir köy mezarlığında, çınar ağacının  altına  gömülmesi ..."  İstekleri...
      Sert esen  ve insanı sıkan rüzgarların, ağaçların dallarına  takılarak  ve yapraklarını okşıyarak yumuşaması....Ve insanın ruhuna da bir ilham vermesi....İnsanın ruhuna ve yaşamına  etkili olan bir vadi... Görünümü ile insanı etkileyen  ağaçlar...Çocukların dallarında salıncak kurduğu...Büyüklerin kendilerine astığı ağaçlar...Genç ve acemi aşıkların, birbirlerine  sevgiye dayalı  bir gelecek sözü verdikleri o ağaçların altı....
      "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür...
       Ve bir orman gibi gür ve kardeşcesine..."
      Ormanlarda doğal bir yaşam vardır.. Bu yaşam , masallara konu olmuştur.Hayvanlar aleminin  masallarında geçtiği üzere, bir yaşam kenti ve kültürü olmuştur.  Ormanlardaki bu yaşam, SANATA Konu ve SANATÇIYA ise ilham kaynağı olmuştur.
     Bugün Saniyede 70.000  metreküp  su  akıtan- KİM ÖLÇTÜYSE? - AMAZON Nehrine kaynak veren  AMAZON Ormanlarıdır. Nasıl ki, MISIR,NİL Nehrinin bir  Hediyesi ise; AMAZON ORMANLARI da AMAZON ORMANLARININ  doğaya bir hediyesidir.
          Bir ülkenin geleceği, doğal zenginliklerden  önce; DOĞAL GÜZELLİKLERE verdiği değerlerle doğru orantılıdır.
            xxxxxx
       Bir Orman Alanı; Kenddiliğinden Orman Özelliğini-Vasfını  KAYBETMEZ!..... KAYBETTİRİLİR....
       Yanan ve yok olan ORMAN ALANLARI; Anayasadaki düzenleme gereği; "DERHAL ORMANA DÖNÜŞTÜRÜLÜR."
      Ancak; Yurttaş A.nin ; tarla açmak için ağaçları keserek tarım alanına dönüştürülmesi; ORMAN VASFINI  KAYBETTİĞİNDEN ve bir daha; BİLİM -FEN BAKIMINDAN Ormana dönüşümü mümkün olmadığından;  Tarım Aalanı olarak ORMAN Sınırı dışına çıkarılmaktadır.
      Tarım Alanı için; Orman Sınırı Dışına çıkarılan  Orman alanı YENİDEN Ormana dönüşümünün Bilim-Fen bakımından mümkün olmaması düzenlemesinin anlaşılması şaşırtıcıdır.

     Anayasanın 169. Maddesi çok açık bir düzenleme getirmiştir.

    "Devlet,ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır.Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.
      Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz.Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.
       Orman zarar verebilecek hiçbir faaliyet  ve eyleme  müsade edilemez.Ormanların tahrip edilmesine  yol açan siyasi propoğanda yapılamaz, münhasıran  orman suçları  için genel ve özel af  çıkarılamaz. Ormanları yakmak,ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla  işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.
         .............................................................................
                         ......................................................................................"

      Ormanlar; Devletin koruması ve güvencesi altındadır.
      YAKILAN Orman Alanı; Yeniden Bilimsel olarak ORMANA Dönüşümü mümkün oluyor.
      Yangın olayı; Toprağın üzerindeki tüm canlı bakterileri yok oluyor.
      ORMANLAR; Anayasal bir güvence altındadır. Ama; Madenlerle iligili Anayasadan koruyucu bir düzenleme yoktur.
     Düne kadar; ORMANLARIMIZI, DEVLETİN Kurumları ve Kurumların Görevlileri ORMANLARI; Kaçakçılardan korurdu.
     Şimdi ise; bunun tersi oluyor. Orman Köylüleri, ORMANLARI Devletin Birimlerinden koruyor. Yani; Orman Köylüsü Devletin Kurumları ile mücadele ediyor.
     Çok önemli  durum için ORMAN Bitki Örtüsü olan AĞAÇLARIN  Kesilmine karar verilir. Ama bu Kararı Orman Yönetiminin Orman Mühendislerinden oluşan Birimleri verir.
     Kesim İşini de; Yine Orman Yönetiminin Teknik Kadrosu; teknoloji kullanarak  yerine getirir....
      Sayın Orman Genel Müdürü ve Sayın Orman Bakanı nerdeler?
     Kesimin nedenlerini ve yapılması gereken  Teknik işleri kamuoyu ile paylaşmalıdır.
      Ormanlarda bazı bakım ve Kesimleri, Ormanın bulunduğu bölgedeki Orman Köylüsüne yaptırılır.
     Dozerlerle ve Kepçelerle Orman Bitkisi olan Ağaçlar kesilmez...
      Evet!.....Ataların meşhur  sözü..... Ne güzel de  söylenmiş...  
                      "YAŞ KESEN, BAŞ KESER!...."
         Saygı ile....

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum