Ayhan Küyük

Ayhan Küyük

ORMANIN DİLİ
[email protected]

Kargalar kene ile mücadelede önemli bir rol oynuyor mu?

25 Ağustos 2022 - 11:23Küresel iklim değişikliği ile çevremizde patojen hastalıklara yol açan canlıların varlığında önemli artışlar gözlenmektedir. Doğadaki birçok canlı gibi insanlarda patojen hastalıklara sebep olan keneler için konak görevi görmektedir. Bu sebeple hastalıkların bir kısmının nakledildiği konaklar arasında insanlarda yer almakta ve keneler, özellikle ülkemizin de içinde yer aldığı tropik ve subtropik iklim kuşağında yer alan bölgelerde hem hayvan hem de insan sağlığını tehdit etmektedirler.

Esasında kenelerin konakları üzerine başka zararlı etkileri olsa da naklettikleri hastalıklar bu etkilerin en önemli olanıdır. Kenelerin tüm dünyada 200’ün üzerinde hastalık etkenine vektörlük yaptığı bilinmektedir.

Peki keneler ile biyolojik mücadele mümkün mü?

Tavuk ve hindi gibi kümes hayvanları ile kınalı keklik,kaya kekliği, sülün, bıldırcın,üveyik gibi yabanı kuş türleri kenelerin önemli düşmanları arasındadır.

Farkında olmayabilirsiniz ama keneler kargaların da en sevdiği yemeklerden biridir.  Protein ve yağ oranı yüksek olması sebebi ile keneleri yemeyi çok seviyorlar, çünkü bu da onları kuşlar için mükemmel bir yemek yapıyor.

Kenelerin ne olduğunu ve nasıl bir karganın en sevdiği yemek haline geldiklerini öğrenelim.

Omnivor kargalar, yollarına çıkan hemen hemen her şeyi yerler.  Bu, kene avlamayı sevdikleri için bitkilerden böceklere kadar her şeyi yedikleri anlamına gelir.  Kargalar  ekosistemin önemli bir parçasıdır. Onlar akıllı ve sosyal hayvanlardır, leş ve zararlı böçekleri  yiyerek hizmet verirler.

Keneler kan emici küçük böceklerdir.  Parazit keneler genellikle biz insanlar dahil olmak üzere konakçılarının yaşadığı ve gezindiği yerlerde bulunur.  Ek olarak, keneler sürünerek kurbanlarının, genellikle kemirgenler, geyikler, karacalar, tavşanlar ve daha fazlasının kanını emer.

Ayrıca, ağaçlardan çalılıklara ve çimenli alanlara kadar her yerde bulunabilirler. Kargalar da her yerde bulunabilir, bu nedenle birbirleriyle karşılaşma şansları yüksektir. Bu nedenle kargalar toplu iğne başı boyutuna rağmen onları aramadan rahatlıkla kolayca bulabilirler.

Böylece bu kargalar ; sincaplar, karacalar ,geyikler, ayı, sansar ,inekler ve diğer  otlayan küçükbaş hayvanlar için kurtarıcı görevi görebilir.

Bunun dışında,  keneler yaz ve bahar aylarında gelişirler.  Bu aynı zamanda çoğu karganın aktif olarak yiyecek aradığı ve etrafta dolaştığı zamandır.

Ancak keneler hareketli yaratıklar değil, onları kargalar için kolaylaştırıyor.  Çalılardan düşemezler, uçamazlar veya yırtıcılardan kaçmak için zıplayamazlar.Bununla birlikte, kendilerini beslemek için memeli hayvanlara kolayca bağlanabilirler, ancak bu kargalar için bir sorun değildir.  Kargalar, simbiyotik temizlik yaparak bu hayvanların onlardan kurtulmasına yardımcı olabilir.

Bunun nedeni, kargaların ve diğer kuşların, bu parazitleri yok etmeye yardımcı olabilecek keneleri yemede büyük rol oynamasıdır.

Keneleri kargaların ve diğer kuşların gözdesi yapan bir diğer şey ise sağlıklı besin kaynakları olarak hizmet edebilmeleridir.  Çünkü kan emici oldukları için protein açısından zengindirler. ve besin zincirinde güçlü bağları vardır.  Bu keneler, besin zincirinde tipik olarak üst sıralarda yer alan büyük konaklarından besin alırlar.  Son olarak, keneler tarafından toplanan bu besin, onları tüketen organizmalara aktarılabilir.

Diğer kuşların veya hayvanların neden olduğu zarardan çoğu kez  kargalar sorumlu tutulmaktadır. Kargalar omnivorlardır, bu da hem bitkileri hem de hayvanları yiyecekleri anlamına gelir. Kargalar atık yönetiminde hayati bir rol oynarlar.  Yırtıcı oldukları kadar çöpçüdürler ve bulabildikleri hemen hemen her şeyi yerler. Eti bitki örtüsüne tercih ederler ve sebze ve meyveler yerine kurtçukları ve böcekleri yemek için bahçelerin etrafına yapışırlar. Büyük ölçüde, tarım alanlarındaki zararlıları ve parazitleri temizleme yetenekleri, bitki örtüsüne verdikleri minimum zarardan büyük ölçüde ağır basmaktadır. Geniş bir karga ailesi, yuvalama mevsimi boyunca kırk binden fazla tırtıl ve kurtçukla beslenebilir. 

Tüm bunlara rağmen niçin karga avı serbest?

Bunu anlamak mümkün değil.
Zira avlanan kargaların eti kullanılmaz, vurularak atılır veya gömülür. . Oysa avlanma, canlı organizmaların bulunduğu yer olan biyosferi etkiler, çünkü yaban hayatı doğrudan biyosferle ilgilidir ve avlanma, doğal yaşam düzenini bozar. Ekosistemler karmaşıktır. İnsanların yaptığı herhangi bir müdahalenin istenmeyen sonuçlara yol açması muhtemeldir .

Eğer kargalar bağda ,bahçede ve tarlada  bir baş belasıysa, çözüm onları vurup öldürmek değil, parıldayan malzemeler asarak, müzik çalarak ve baykuş gibi yırtıcı kuşlar getirerek onları korkutmaktır. Kargaların avlanması tarla zararlıları olarak sırf eğlence için öldürülmesi, medeni bir toplumda etik olarak kabul edilemez. 

Kargalar başta olmak üzere kınalı keklik,kaya,kekliği,bıldırcın,sülün,üveyik ve Karatavuk  gibi kuşlar kene popülasyonunu azaltmaya büyük ölçüde yardımcı olabilir.  Bir çok  çalışma,bu  kuşları popülasyonundaki düşüşün kenelerde bir artışa yol açtığını belirtilmektedir.

Bu nedenle, çevremizin kene gibi  bu sinir bozucu küçük yaratıklardan kurtulmasını istiyorsanız kuşlara, özellikle de kargalara sıcak ve sevecen davrandığınızdan  emin olun!

Kendilerini mermilerden, tuzaklardan ve diğer zalim öldürme araçlarından korumaya adapte olmayan alakarga, küçük karga,ekin kargası ,leş kargası ve saksağan gibi eti yenmeyen ve ekosistemde  önemli işlevlere sahip olan bu hayvanların  yaralanmasına ve acı çekmesine  neden olan avcılığı yapmayın.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum