Ayhan Küyük

Ayhan Küyük

ORMANIN DİLİ
[email protected]

Küresel zorluklara doğaya dayalı çözümler uygulamak.

08 Ağustos 2022 - 14:45Aşırı sömürülen ve homojen bir yapı olarak yönetilen ormanlar, ne biyoçeşitlilik için ne de iklim kriziyle mücadelede pek yardımcı olmuyor. Bu nedenle Türkiye’nin  tür bakımından zengin ve geleceğe her zamankinden daha fazla uygun doğal ormanlara ihtiyacı var. 

Ancak o zaman ormanımız, sayısız organizma için bir klima, karbon deposu ve yaşam alanı olarak işlevini tam olarak yerine getirebilecektir. 

Son zamanlarda ormancılığımızda uygulamaya konulmaya çalışılan ekosistem tabanlı yönetim (ETY) , sürdürülebilir orman yönetimine uygulanan ekolojik bir vizyondur.  Doğal ormanı bir model olarak benimsemeyi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olan yönetilen bir orman yaratmayı içerir.

Ekosistem tabanlı yönetim (ETY), sağladıkları mal ve hizmetlerin insanlar tarafından sürdürülebilir kullanımına izin verirken ekosistemlerin sağlığını, esnekliğini ve çeşitliliğini sürdürmeyi amaçlayan doğal kaynakların yönetimine yönelik bütünleşik, bilime dayalı bir yaklaşımdır.

Orman ekosistemlerinin ekolojik olarak sürdürülebilir bir yönetimi olan orman ekosistem yönetimi, hem şimdiki hem de gelecek nesiller için biyolojik çeşitlilik, verimlilik, toprak-su koruma, sosyo-ekonomik faydalar ve kültürel miras değerleri gibi tüm orman değerlerini yönetmeyi amaçlar.

Doğa temelli çözümler, insanlar ve doğa için birden fazla fayda sağlarken, iklim değişikliğinin nedenlerini ve sonuçlarını nispeten düşük bir maliyetle ele almaya yardımcı olabilecek entegre bir yaklaşım olarak ortaya çıkıyor.

Ekosistem tabanlı yönetim (ETY), tek ekosistem hizmetlerinden ziyade birkaç ekosistem hizmetin gerçekleştirilmesine odaklanır. 
Ekosistem tabanlı planlama, tüm mekansal ve zamansal ölçeklerde biyolojik çeşitliliğin korunmasını, bakımını ve restorasyonunu sağlayan bir arazi kullanım planlaması yöntemidir.  

Bu bağlamda ekosistem yaklaşımı, korumayı ve sürdürülebilir kullanımı adil bir şekilde destekleyen, toprak, su ve canlı kaynakların entegre yönetimi için bir stratejidir.

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, gıda güvenliği, su temini, afet ve risklerin azaltılması, yoksulluğun azaltılması ve iklim değişikliğinin ekosistemler ve toplum üzerindeki nedenleri ve etkileri ile mücadele de dahil olmak üzere birçok sektörde bunların değerlerinin kanıtları kalite ve içerik olarak artmaktadır. Özellikle  "iklim değişikliği" ve "türlerin yok olması" konuları için orman ekosistem hizmetlerinin önemini halk, medya ve siyaset arasında gittikçe artıyor.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum