Ayhan Küyük

Ayhan Küyük

ORMANIN DİLİ
[email protected]

Ormancılık bilimi bize nasıl yol gösterir?

28 Ağustos 2022 - 19:23Hangi koruma önlemlerinin işe yaradığını ve hangilerinin işe yaramadığını bize belirli orman yaşam alanlarının gereksinimlerini anlatan araştırmaları ve düzenli değerlendirme yöntemlerini kullanan ve uygulamacıya ışık tutacak sağlam ormancılık bilimine ihtiyacımız var. 

Üniversitelerin Orman Fakültesi Bölümleri ile Ormancılık Araştırma Enstitüleri; sürdürülebilir orman yönetimi konusunda hassas silvikültür, ekolojik değerlendirme, karbon tutumu, habitat yönetimi ve korunması, iklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonunda ormanların veya ağaçların rolü konusunda daha iyi kararlar almasına yardımcı olan daha sağlam veriler sağlamalıdır. Ayrıca bu araştırmalar aşağıda belirtilen konuları ele almalıdır.

Biyoçeşitliliğin korunması, ekosistem işlevi, ekosistem dayanıklılığı ve kırsal geçim kaynaklarının sürdürülebilirliği hedeflerine ulaşmak için bozulmuş ekosistemler nasıl restore edilebilir?

Ormanların sürdürülebilirliğini ticari düzenlemelere ve yasalara nasıl dahil edebiliriz?

Ekonomik olarak uygulanabilir orman restorasyon modellerini nasıl geliştirebiliriz?

Arazi planlaması ve orman yönetiminin yerel toplulukların ihtiyaçlarına, kültürlerine ve algılarına daha iyi uyarlanmasını sağlayacak pratik araçlar geliştirebilir miyiz?

Biyoçeşitliliğin ve ağaçlandırmanın bir karbon azaltma aracı olarak kullanılmasının çevre üzerindeki etkileri nelerdir?

Ekosistem hizmetlerin için ödemeler, sürdürülebilir bir mekanizma geliştirmek nasıl mümkün olabilir?

Arazi içindeki ağaçların veya yeniden ağaçlandırılmasıyla sağlanan ekosistem hizmetlerini yerel halkın faydalanacağı  kurumsal düzenlemeler nelerdir?

Ormanlık alanlardaki baskıyı azaltmak için tarımı nasıl geliştirebiliriz?

Aynı anda ekolojik ve ekonomik faydalar sağlayan türleri en iyi nasıl seçebiliriz?

Düşük maliyetle artan bir hammadde ihtiyacı olan bir dünyada, çevresel hizmetlerin etkin korunmasını nasıl garanti edebiliriz? 

Ekosistem hizmet değerlerini gerçekten bütün bir manzaraya değer vermek için bir yöntem olarak kullanabilir miyiz?

Çiftçiler biyolojik çeşitliliğin korunmasından nasıl para kazanabilir?

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum