Ayhan Küyük

Ayhan Küyük

ORMANIN DİLİ
[email protected]

Plantasyon ormancılığı...

29 Eylül 2022 - 20:28İnsan  nüfusunun ve ekonomilerinin hızlı büyümesi nedeniyle, dünyadaki doğal ormanlar, sürekli olarak çok çeşitli sosyal ve çevresel hizmetler sunarken, odun,selüloz  ve lif üretimi  tüketim taleplerini karşılamak için artan bir baskı altındadır .

Plantasyon ormanları tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de  hızla genişlemektedir.Her ne kadar uygulamalarda monokültürler hakim olmasına rağmen  artan iklim değişikliği ve kaynak kıtlığı karşısında, karma tür plantasyon sistemlerine tüm dünyada artan bir ilgi var.

Bununla birlikte, dünyada başarılı tür karışımları konusunda nispeten sınırlı sayıda çalışma bulunmasıyla birlikte bu yazımızda  monokültürlerin ve karma tür plantasyonların doğal ekosistemler üzerindeki avantajları, dezavantajları ve etkileri karşılaştırılmaya çalışılmıştır.

Monokültürlerin olumlu yönleri .
Monokültürlerin avantajları iyi anlaşılmış ve belgelenmiştir. Kızılçam gibi hızlı büyüyen, kısa dönüş periyoduna sahip oldukları ve ışık, besin ve su kaynakları için yerel bitkilere göre rekabet etme avantajlarına sahip oldukları için büyük ölçüde kereste, lif,kağıt hamuru, odun kömürü ve yakıt için kullanılırlar. 

Monokültürlerde, tüm saha kaynakları temel olarak büyüme hızı ve odun kalitesi gibi en çok istenen özelliklere sahip tek türün büyümesine odaklanır .Monokültürlerdeki ağaç türleri çoğunlukla eşit yaşlıdır ve erişilebilir alanlarda yüksek yoğunlukta dikilir, bu da plantasyonların kolay yönetime ve yüksek dayanıklılığa sahip olmasını sağlar.Böylece,hektar başına daha yüksek verim ve tek tip ürünlerle sonuçlanan daha verimli hasat elde edilebilir.

Peki monokültürlerin olumsuz yönleri nedir?
Tek tür monokültür plantasyonları, yukarıda kabul edilen ekonomik faydalara rağmen birkaç olumsuz sosyal ve çevresel etkiye sahip olduğu varsayılan olarak eleştirilmektedir.Çevre üzerindeki monokültürlerin  verimliliğinin kaybını, hidrolojik döngülerin bozulmasını, biyolojik çeşitlilik kaybı gibi çevresel bozulmalara sebep olmaktadır.

Monokültür plantasyonları toprağı tüketerek toprak erozyonuna ve bozulmasına da neden olabilir . Ağır makineler tarafından ağaç hasatı ve toprak işlemesi  orman  toprağını  sıkıştırarak fidan  büyümesini olumsuz yönde etkileyebilir . Tek tür plantasyonlar besin maddelerini tutmada da etkili değildir, çünkü yüzeye yakın yerlerde daha az kök bulunur ve bu da hasat alanlarından önemli miktarda besin kaybına yol açabilir. Ek olarak, Kızılçam gibi ibreli tek tür toprağı asitleştirebilir .Monokültür plantasyonlarda toprak neminin  ve akarsu akışının azalmasına da yol açmaktadır. 

Monokültür plantasyonlarda Ülkemizde bugüne kadar kullanılan hızlı büyüyen bir ağaç türü olarak Kızılçam , ekonomik kalkınma için büyük miktarlarda odun üretmek için birçok bölgemizde tercih edilmektedir.Bununla birlikte, ticari Kızıçam  plantasyonlarının geniş alanlı dikimi ve kısa sürekli dikim rotasyonu, bölgesel ve dünya çapında ekolojik ve kereste güvenliğini tehdit eden, tür çeşitliliğinin azalması ve toprak besinlerinin kaybı gibi çeşitli sorunlara yol açmaktadır.  

Bu bağlamda daha yüksek tür çeşitliliğine sahip ekosistemler, daha az türe sahip olanlardan daha verimli olabilir ve genellikle daha istikrarlı ve afete karşı dirençlidir, çünkü önemli sayıda tür, çeşitli işlevlere katkıda bulunabilecek birçok farklı özellikten oluşur.

Doğada birçok tür birbirine bağlıdır ve hayatta kalmak için birbirine sıkı sıkıya bağımlıdır. Önemli ekosistem işlevlerini yerine getirirler.örneğin su miktarı ve kalitesi, tohum ve polen dağılımı, toprak oluşumu, besin döngüleri, zararlıların önlenmesi ,karbon depolaması ve iklim düzenlemesi gibi Dünya üzerindeki yaşamı ve insan ekonomilerini desteklemek için farklı ekosistem hizmetleri sunarlar.

Ekolojik çeşitliliğin en yaygın olarak kullanılan temsili, belirli bir lokasyonda yaşayan türlerin sayısı ve her bir türün bolluğu olarak tanımlanan tür çeşitliliğidir. Genetik çeşitlilik de biyolojik çeşitliliğin en önemli bileşenidir. Gerçekten de, tüm biyoçeşitliliğin temeli ve ekosistem sürdürülebilirliği ve istikrarının temelidir. Biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği konularını ele almak için orman plantasyonları için birden fazla genotipe ihtiyaç vardır .

Karışık ormanların inşa edilmesi, orman arazisi alanından ve çevresel kaynaklardan tam olarak yararlanmaya, ışık enerjisi kullanımını artırmaya, orman içi ve dışındaki iklim ortamını düzenlemeye, orman arazisi ortamını iyileştirmeye, orman verimliliğini artırmaya yardımcı olan tabakalı bir meşcere yapısı oluşturabilir. Tür çeşitliliği, ormanların afete direnme kabiliyetini arttırma, orman ekolojik koruma yararları sağlama ve ekolojik dengeyi desteklemeye yardımcı olabilir .

Bununla birlikte, karışık plantasyonların büyümesi, esas olarak, yer ve ağaç türlerinin seçimi, sıra aralığının eşdizimi ve karışım oranı ve deseni ile sınırlıdır. Bu faktörlerin karmaşıklığı göz önüne alındığında, farklı ağaç türlerinin (meşe ,titrekkavak,kayacık,gürgen ,akçaağaç vb) Kızılçam  ile beklentiler doğrultusunda karıştırılması ekolojik ve ekonomik noktasında faydalar sağlayacaktır

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum