Ayhan Küyük

Ayhan Küyük

ORMANIN DİLİ
[email protected]

Türkiye'nin gelişmesi "Tarımsal Ormancılığa" bağlı...

26 Ocak 2023 - 19:16

Türkiye’nin gelişmesi “Tarımsal Ormancılığa” bağlı.

Çünkü;
-Arazi bozulmalarının önüne geçilecek
-Erozyon önlenecek
-Tarımsal ürün artacak 
-Odun ürünü alınacak
-Hayvancılık gelişecek
-İstihdam imkanı artacak
-Göç tersine dönecek Kenten kırsala göç olacak.

Peki tarımsal ormancılık nedir?

Tarımsal ormancılık, daha basit bir ifadeyle, ağaçlarla yapılan tarım olarak tanımlanabilir.  Temel olarak, ağaçların her türlü tarımsal kullanımları da dahil olmak üzere, ağaçların tarımla etkileşimidir.  Bu genellikle çiftliklerdeki ve hatta arazilerdeki ağaçlardan oluşur. 

Genel olarak, tarımsal ormancılık, yaban hayatı, yıllık mahsuller, çiftlik hayvanları ve insanlarla etkileşim halindeyken tarımsal arazilerde yeniden üretilen, korunan, dikilen veya yönetilen çok çeşitli ağaçları içerir.  

Tarımın farklı bileşenleri ile ağaçlar arasındaki etkileşim, ağaçların yakıt, hayvancılık, barınak, gıda veya kereste gibi ürünlerden gelir sağlamak için yem sağladığı çiftliklerde, ekinlerin ve tarlaların bulunduğu tarlalarda olduğu gibi çeşitli ölçeklerde büyük önem taşıyabilir.  ormanların ve tarım arazilerinin bir arada kullanıldığı peyzajlarda ağaçlar bir arada yetişir.

Tarımsal ormancılık uygulamaları, hem büyük hem de küçük arazi sahiplerine, daha kârlı olmak ve riski azaltmak için üretim sistemlerini çeşitlendirmek için fırsatlar sunar .Bu arada çevresel yönetimlerini geliştirir, komşularına yakınlardaki topluluklara ,kasabalara ve köylere fayda sağlar.

Tarımsal ormancılık uygulamaları, tarımsal üretimi destekler ,su kalitesinin ,hava kalitesinin, toprak sağlığının ve yaban hayatı yaşam alanlarının iyileştirilmesine yardımcı olur.  Bu ağaçlardan ayrıca lif, yiyecek ve enerji elde edilebilir.

Tarımsal ormancılık, ortalama biyoçeşitliliği iki kattan fazla artırma potansiyeline sahiptir.  Araştırmalar, tarımsal ormanlık alanlarda geleneksel tarım alanlarına kıyasla önemli ölçüde daha fazla bitki, böcek ve tozlayıcı çeşitliliği bulmuştur.

Tarımsal ormancılıkta ağaçların oynadığı rol?

 Hepimizin bildiği gibi, ağaçlar ekosistemin temel bir parçasıdır, bu nedenle çiftçilik uygulamalarına entegrasyonu asla şaşırtıcı gelmemelidir.

Ağaçlar her tür karasal ekosistemde her zaman çok önemli bir rol oynamıştır ve hem kentsel hem de kırsal topluluklara farklı türde önemli hizmetler ve ürünler sağlamaktadır.  Ağaçların çoğu, tüm kültürel faydalar dahil olmak üzere farklı kullanımlara sahiptir ve tipik olarak bir dizi kullanım arasında değişir.  Ayrıca, tarımsal ormancılıkta kullanılan ağaçlar, arazi kullanım haklarını vermek için arazi sınır işaretleri olarak da kullanılmaktadır.  
Bunlar gerçekten de toprak sağlığının genel olarak iyileştirilmesi ve toprağın yenilenmesi için esastır.

Arazi kullanım rakamlarına göre tarımsal ormancılık sektörlerinde üretkenliği artırmak için kullanılabilecek ülke genelinde 6,1 milyon hektar marjinal tarım alanı bulunduğu unutulmamalıdır.
#VahitKirisci ,#DrVeyselTiryaki,#TCTarim

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum